Bestaande techniek, nieuwe toepassing

Vooroplopen met de nieuwste inzichten

De 51Hz MindScan maakt gebruik van de EEG (Elektro-EncefaloGrafie). Een veel gebruikte techniek waarbij de elektrische activiteit van het voorste gedeelte van het brein,  de prefrontale cortex, gemeten wordt. Sinds een aantal jaar vindt er wereldwijd veel EEG-onderzoek plaats naar de verbanden tussen prefrontale cortex en het vermogen om je gedrag en je reacties op gevoelens en dingen die om je heen gebeuren te begrijpen en te beheersen. Wij hopen met de 51Hz MindScan een bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkeling.

Meetmethode

De 51Hz MindScan is een pijnloze methode waarbij wij elektroden (kleine, platte metalen schijfjes) met een speciale gel aan de hoofdhuid hechten om de elektrische activiteit van jouw brein te meten.

De elektroden zijn met draden verbonden aan een instrument dat de signalen (ook wel hersengolven) versterkt en registreert in een computer. Deze registratie wordt vervolgens softwarematig vertaald naar een set meetwaarden die de basis vormen van jouw rapport.

Betrouwbaarheid

Aan de hand van diverse wetenschappelijke studies en meer dan 10.000 uitgevoerde 51Hz MindScans hebben wij een verklarend model geschreven dat de resultaten van een meting omzet in indicaties voor denkpatronen, emoties, energie- en stressniveaus en gedragskenmerken.

Zowel bij het verzamelen als het verwerken van de resultaten gebruiken wij algemeen aanvaarde methodieken en beoordelingssystemen.

Bedankt!

Uw verzoek is succesvol verzonden, 
we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

51Hz